Gerakan Melompat Mendekati Ring Untuk Memasukkan Bola Dinamakan Dengan Teknik Gerakan

Gerakan Melompat Mendekati Ring Untuk Memasukkan Bola Dinamakan Dengan Teknik Gerakan?

Gerakan Melompat Mendekati Ring Untuk Memasukkan Bola Dinamakan Dengan Teknik Gerakan?